برای افزایش بهبود تمرینات مثبت فکر کنید

اخبار و وبلاگ

برای افزایش بهبود تمرینات مثبت فکر کنید 

 بحث کوچکی وجود دارد که تمرینات برای شما خوب است یا نه آیا تفاوتی دارد که شما به درستی این مطلب باور داشته باشید یک مطالعه در مجله ی طب رفتاری در دپارتمان علوم ورزشی دانشگاه فرایبورک  این فرضیه را به آزمایش گذاشت. محققان ۷۶ زن و مرد سن ۱۸ تا ۳۲ سال را به مدت ۳۰ دقیقه بر روی دوچرخه ثابت تحت نظر قرار دادند بعضی از آن ها در باور به منفعت تمرینات در سلامت خویش داشتند و برخی دیگر خیر هر گروه یک  ویدئو از منافع و سوال های مطرشده از اثرات مثبت تمرین بر روی سلامت تماشا کردند آن هایی که باور بر تاثیر مثبت تمرین داشتند نه تنها از فعالیت مثبت خود لذت بردند بلکه این تجربه آن ها  احساس بهتری نسبت به کسانی که باور نداشتند داشتند.

  • Logo Header
  • Isopure
  • ON
  • BSN Copy
  • Glanbia Copy
  • Omum