syntha6

Amino X یک فرمول از آمینواسیدهای شاخه ای (BCAAS) می باشد که در آن هیچ عامل محرکی وجود ندارد. این مکمل باعث افزایش استقامت در حین تمرینات شده، کمک قابل توجهی به ترمیم و ریکاوری عضلات پس از تمرین می نماید. به کمک ترکیبی از 10 گرم آمینواسید شاخه ای (BCAA) و مقادیری آمینواسید ضروری مانند ال آلانین، تورین و ال لیسترولین، Amino X به بدن شما کمک می کند تا ریکاوری کاملی از تمرین امروز داشته و برای تمرین فردا، آماده شود. 

به پیشنهاد شرکت BSN برای بهترین بازدهی می توان این محصول را به همراه NITRIX 2.0 ، N.O XPLODE و CELL MASS 2.0 استفاده نمود.

india paulino 5                                

  • 22 Grams
  • Clock
  • 10 Grams
  • Logo Header
  • Isopure
  • ON
  • BSN Copy
  • Glanbia Copy
  • Omum