syntha6

کارنتین  DNA متابولیزم چربی سوزی بدن را از طریق 500 میلی گرم ال کارنتین موجود در هر وعده سرعت می بخشد. 

ال کارنتین کمک می کند تا چربی ها به عنوان منبعی از انرژی به سلول های عضلانی رفته و بسوزند. این ماده از سنتز آمنینواسیدهای اساسی از قبیل لیسین بدست می آید. این ماده همچنین در منابع غذایی مانند گوشت قرمز یافت می شود. 

india paulino 5                                

  • 22 Grams
  • Clock
  • 10 Grams
  • Logo Header
  • Isopure
  • ON
  • BSN Copy
  • Glanbia Copy
  • Omum