syntha6

CLADNA در هر وعده مصرفی 750 میلی گرم CLA را جهت حفظ ترکیب بدن و کاهش درصد چربی فراهم می نماید. CLA یک گونه خاص از اسیدهای چرب می باشد که هر چند مقادیر آن بسیار ناچیز است در مواد غذایی از قبیل تخم مرغ، لبنیات و گوشت قرمز یافت می شود. بر خلاف سایر مکمل های مدیریت وزن و چربی سوز، در CLA از هیچ ماده محرکی استفاده نشده و لذا در کلیه ساعات روز قابل مصرف است.  

india paulino 2                                

  • 22 Grams
  • Clock
  • 10 Grams
  • Logo Header
  • Isopure
  • ON
  • BSN Copy
  • Glanbia Copy
  • Omum